Collecteren met of zonder collectezak, het kan! Collecteren met of zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en ons eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.

Hieronder staan de collectedoelen van deze week.

Collectedoelen
:
 • U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
  NL92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel.
  U zet het collectedoel erbij: 24-09-2023, Stichting Mamana.
  Stichting Mamana is in het leven geroepen in 1999. Zij richten zich in eerste instantie op duurzame hulpverlening aan de meest kwetsbare groep, namelijk op moeder en kind, ongeacht hun afkomst of geloof. Dit Tielse initiatief kan uw bijdrage goed gebruiken.
   
 • NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeester, Protestantse Gemeente Tiel. 
  U zet het collectedoel erbij: 24-09-2023, Onderhoud gebouwen.

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’.
Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.


Voor een bijdrage aan de kerkrentmeesters kunt u gebruik maken van deze QR code.


Hartelijke groet aan u allen,
College van Diakenen
College van Kerkrentmeesters


 
terug