Collecteren met of zonder collectezak, het kan! Collecteren met of zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en ons eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.

Hieronder staan de collectedoelen van deze week.
 
Diaconale collecte Ontmoetingskerk
Bankrekening: NL 92 RABO 0362 9108 04
t.n.v. college van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel
U zet het collectedoel erbij:
16-06-2024, Vluchtelingenwerk Oost Nederland
De missie van Vluchtelingenwerk Nederland luidt: wij behartigen de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging.
Het Noodfonds biedt financiële steun om deze gezinshereniging mogelijk te maken. Uw gift is zeer welkom.
 
Collecte Kerkrentmeesters Ontmoetingskerk
Bankrekening NL61 RABO 0373 7300 63
t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente Tiel.
U zet het collectedoel erbij:
16-06-2024, Gebouwen
 

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.

Om een bedrag over te maken voor de collecte van de Kerkrentmeesters, kunt u ook gebruik maken van deze QR-code:Hartelijke groet aan u allen,
College van Diakenen

College van Kerkrentmeesters
terug