Collecteren met of zonder collectezak, het kan! Collecteren met of zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en ons eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.

Hieronder staan de collectedoelen van deze week.
 
Diaconale collecte Ontmoetingskerk
Bankrekening: NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. college van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel
U zet het collectedoel erbij:
18-02-2024, Kerk in Actie, 40-dagentijd, ‘Ga mee’; omzien naar gevangenen.
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Uw bijdrage maakt dit werk mogelijk.
 
Collecte Kerkrentmeesters Ontmoetingskerk
Bankrekening NL61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente Tiel.
U zet het collectedoel erbij:
"Algemeen kerkelijk werk" en de datum: 18-02-2024.
 

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.

Om een bedrag over te maken voor de collecte van de Kerkrentmeesters, kunt u ook gebruik maken van deze QR-code:Hartelijke groet aan u allen,
College van Diakenen

College van Kerkrentmeesters
terug