maandag 6 juni 2016

Agenda Kerkenraad 6 juni 2016

Datum: 
 maandag 6 juni 2016
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

1 Welkom en  Opening  
2 Appel nominaal  
3 Vaststellen van Agenda  
4 Postlijst                                wordt ter vergadering uitgereikt
5 Mededelingen en nieuwe data  
6 Verslagen van vergaderingen:            Kerkenraad 9 mei 2016
    Gemeenteberaad 11 mei 2016
    Regieteam 25 mei 2016
7 Voorbereiding van extra kerkenraadsvergadering; 16 juni 2016  
8 Gesprek met taakgroep Vorming en Toerusting 20.15 – 20.35 uur
9 Gesprek jaarverslag  Aart van Drie 20.35 - 21.00 uur
  PAUZE  
10 College van diakenen: bijlage - jaarrekening en jaarverslag 2015 van diaconie  
11 College van kerkrentmeesters  
12 Taakgroep Eredienst : o.a. rooster 2017  
13 Overige taakgroepen  
14 Rondvraag en Sluiting  

terug