maandag 7 maart 2016

Agenda kerkenraad 7 maart 2016

Datum: 
 maandag 7 maart 2016
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof


Volgende vergadering van de kerkenraad is op maandag 4 april 2016
1 Welkom en Opening  
2 Appèl nominaal  
3 Vaststellen van agenda  
4 Postlijst wordt nagezonden
5 Notulen van kerkenraad  22 febr. 2016  
6 Verslag van gemeente-avond op 29 febr Weging van reacties
7 Verslag van gesprek met RCBB   1 maart  
8 Verslag uit Regiegroep  
9 Voortgang project Syrisch katholieke kerk te Arnhem  
10 Vrijwilligersbeleid  
11 College van diakenen  
12 College van Kerkrentmeesters  
13 Taakgroepen  
14 Rondvraag en Sluiting  

terug