maandag 4 april 2016

Agenda kerkenraad 4 april 2016

Datum: 
 maandag 4 april 2016
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

1 Welkom en Opening  
2 Appèl nominaal  
3 Vaststellen van agenda  
4 Postlijst en mededelingen afscheid van ds Aukje Jensma, 22 mei
5 Verslag van Kerkenraad 7 maart 2016  
6 Taakgroep Jeugd en Gezin - beleidsplan zie bijlagen
7 Beantwoording brieven aan kerkenraad
Planning van bijeenkomst op 11 mei
zie bijlagen
8 College van Diakenen Actie: Geen brug te ver
Verzoek Fair trade gemeente
Tielse Maatjes etc.
9 College van Kerkrentmeesters  
10 Regiegroep  
11 Taakgroepen  
12 Rondvraag  
13 Sluiting  
     
     
     
     
     
     
     
     

Volgende vergadering van de kerkenraad is op maandag 9 mei 2016 in Drumptse Hof

terug