maandag 16 februari 2015 t/m maandag 16 februari 2015

Kerkenraad vergadering

Datum: 
 maandag 16 februari 2015 t/m maandag 16 februari 2015
Tijdstip: 
 18:00 uur
Locatie: 
 Schaepmanstraat

Agenda voor vergadering van de Kerkenraad op maandag 16 februari 2015
in de kerk aan de Schaepmanstraat, aanvang 18.00 uur

 1. Welkom en Opening
 2. Appel Nominaal
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Notulen van vergaderingen:
  15 dec. 2014
  17 jan. 2015
 5. Vaststellen van Plaatselijke Regeling: laatste redactie (zie bijlage en website)
 6. Besluitvorming ten aanzien van gebouwen - o.l.v. projectteam (tot 21.30 uur)
 7. Wat verder ter tafel komt.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Deze vergadering heeft een besloten karakter

terug