donderdag 15 januari 2015

Gesprekskring Geloof, Kerk en Leven

Datum: 
 donderdag 15 januari 2015
Tijdstip: 
 Op te vragen bij Ds. Karin Spelt (Ds. Karin Spelt 06-13554749 (werk), 0481-373575 (privĂ©))
Locatie: 
 Op te vragen bij Ds. Karin Spelt (Ds. Karin Spelt 06-13554749 (werk), 0481-373575 (privĂ©))

Gesprekskring Geloof, Kerk en Leven
Vorig jaar is er een doorstart gemaakt met de gesprekskring die ik ( Ds. Karin Spelt) al meer dan 10 jaar leid. De groep was wat klein geworden. Een gesprekskring onder leiding van Detlef Bohlken was een paar maanden daarvoor gestopt. Na een oproep hebben een paar mensen uit deze kring zich bij ons aangesloten. Samen met wat nieuwe mensen hebben we nu weer een vitale groep met 10 mensen. We kiezen elke keer een thema. Soms uit de Open Deur. Soms aansluitend bij de actualiteit. Deelnemers kunnen ook zelf thema’s aandragen. Nieuwe mensen zijn altijd welkom.
Momenteel bestaat onze groep uit vrouwen, maar mannen zijn ook van harte welkom. De leeftijd ligt in de middengeneratie. Dus van ongeveer 35 tot ongeveer 55 jaar. We kiezen onderwerpen die bij deze generatie past. Het is een drukke levensfase, waarin het lang niet altijd lukt regelmatig bij de kerk betrokken te zijn. Deze kring helpt om toch af en toe na te denken en met elkaar te spreken over geloof, kerk en leven.
De eerstvolgende keer is op donderdag 15 januari. Deze keer is het thema Religie en geweld. Dit n.av de aanslag op Charlie Hebdo. Het is mogelijk om ook alleen deze keer te komen ivm de actualiteit van het thema. De volgende keer is op donderdag 17 februari.
Informatie over plaats en tijd en opgave bij Ds. Karin Spelt
 

terug