zondag 10 december 2017

V&T: met beelden op verhaal komen

Datum: 
 zondag 10 december 2017
Tijdstip: 
 14:30 uur  - 20:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Thema: Goed leider(ouderschap), zorg dragen voor.
We bekijken de film: "Like father, like son", een Japanse film van regisseur Kore-eda.

Waar gaat de film over? We maken in "Like father, like son" kennis met de hardwerkende middenklasser Ryota die zijn zesjarige zoon Keita orde en discipline probeert bij te brengen. Een dag niet gestudeerd achter de piano betekent in Ryota’s optiek een hoogstnoodzakelijke inhaalslag van enkele dagen. Keita kijkt op tegen zijn vader en ondergaat de druk die hem wordt opgelegd lijdzaam. Zijn moeder Midori is boven haar stand getrouwd en staat ondanks zijn wat merkwaardige opvoedingspraktijken pal achter haar man. Een telefoontje van het ziekenhuis gooit het leven van het jonge gezinnetje compleet overhoop.

Aan de hand van deze film en de personages die daarin spelen gaan we nadenken over op welke manier wij in het leven staan. In welk gezin we zijn opgegroeid en wat voor invloed dat op ons heeft, hoe we zelf ouder zijn of hoe we leiding geven aan/zorgen voor mensen. Er worden vragen bij de film aangereikt, waar we samen over gaan praten. Daarna eten we met elkaar en is er tijd voor stilte, gebed en bezinning n.a.v. een bijbeltekst.
Vorig jaar ben ik gestart met dit aanbod. Er waren veel positieve reacties. Als u ook een keer mee wilt doen van harte welkom.

Hoe ziet het programma eruit?

  • 14.30 uur - welkom met koffie en thee in de Drumptse Hof
  • 15.00 tot ongeveer 17.00 uur - Bekijken van de film
  • 17.00 uur - Reflectie op de film n.a.v. een aantal vragen
  • 18.00 uur - Ontmoeting en maaltijd
  • 19.00 uur - Meditatie en gebed rondom een bijbeltekst die bij de film past
  • 20.00 uur - We delen ter afsluiting onze ervaringen en sluiten rond 20.30 uur af.
Opgave bij ds. Karin Spelt.
 
Dit is een activiteit van de taakgroep Vorming & Toerusting; de taakgroep is te bereiken via VenT@pgtiel.nl.
Het hele V&T programma van najaar 2017 vindt u hier: in een lijst of een plaatje.

terug