maandag 24 april 2017

Kerkenraadsvergadering

Datum: 
 maandag 24 april 2017
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Agenda  voor vergadering van de kerkenraan van  PG Tiel  op maandag 24 april 2017
Plaats:  Drumptse Hof, zaal B (niet in grote zaal)           Aanvang: 19.30 uur
 

 1. Welkom en Opening
 
 1. Appèl nominaal
 
 1. Mededelingen
 
 1. Postlijst    (wordt ter vergadering uitgereikt)
 
 1. Verslag vergadering  13 maart 2017
 
 1. Taakgroep  Communicatie                                                             - 20.00 uur
 
 1. Bespreking  hoofdstukken II, IV  en V :  nieuw beleidsplan      -  20.20 uur        - zie bijlagen
 
 1. Vervolgtraject beleidsplan/ planning gemeente-avond 17 mei     
                                                                        Pauze
 1. Opdrachtbrief aan werkgroep St. Maarten                                                         - zie bijlage
 
 1.  College van kerkrentmeesters
 
 1.  College van  diakenen    -    statuten  diaconale stichting                               - zie bijlagen
 
 1. Positie van Wadenoijen in PGT                                                                             - zie bijlage
 
 1. Wat verder ter tafel komt
 
 1. Rondvraag en Sluiting

terug