maandag 24 oktober 2016

V&T: Laudato Si - een duurzame toekomst

Datum: 
 maandag 24 oktober 2016
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Parochiecentrum Dominicus, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel

Laudato si: de groene rondzendbrief van paus Franciscus over een duurzame toekomst.
De wereld zoals wij die kennen, staat onder druk: vluchtelingenstromen, verandering van het klimaat (wereldtop Parijs), hongersnood, armoede en onrechtvaardigheid.
Aan de andere kant wordt er in de Verenigde Naties druk vergaderd over nieuwe milleniumdoelen: om honger, armoede, onderwijsachterstand, onrechtvaardigheid enzovoort nog verder de wereld uit te bannen.
Grote problemen, die je volgens paus Franciscus niet los van elkaar kunt zien. Echte oplossingen vragen om een allesomvattende wereldvisie. In zijn laatste leerbrief ontvouwt de paus zijn grote, of liever grootse visie. Deze encycliek heeft ook onder niet-gelovigen, waaronder belangrijke wetenschappers, een sterke indruk achter gelaten.
Er is nu een officiële Nederlandse vertaling. Hoog tijd dus dat wij als gewone gelovigen ook te weten komen hoe paus Franciscus denkt. Dat kunt u natuurlijk doen door zelf het document te lezen. Maar we willen u ook de mogelijkheid geven om samen met anderen een aantal thema’s uit de brief (in het boekje zo’n 140 bladzijden) te bespreken. Daarvoor hebben we een viertal avonden gepland: Laudato Si, de ‘groene’ rondzendbrief van paus Franciscus

  • Ma 24 oktober: onze tuin van (h)Eden
  • Di 8 november: keuze voor de armen
  • Ma 21 november: techniek: vloek of zegen
  • Di 6 december: wat kunnen we ermee, in eigen leven, eigen kerk?
U kunt er voor kiezen alle avonden erbij te zijn, maar als u dat niet lukt, kunt u ook één van de avonden kiezen. Voor de avonden zelf geven wij u korte delen van de tekst, die we die avond zelf willen gebruiken (max. 2 A4-tjes). Als u de gehele tekst wilt lezen, kunt u die bestellen via RKKerk.nl. Ook kunt u de tekst lezen of downloaden via rkdocumenten.nl, trefwoord “Laudato si”.
Als u deel wilt nemen aan deze avonden, of een avond, dan stellen we het op prijs als u zich OPGEEFT.
Begeleiding van de avond is door pastor E. van de Moosdijk.

terug