donderdag 20 oktober 2016

V&T: boekbespreking "De nacht van de biechtvader"

Datum: 
 donderdag 20 oktober 2016
Tijdstip: 
 20:00 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

De nacht van de biechtvader, christelijk geloof in een tijd van onzekerheid. Tomas Halik, Boekencentrum 2016.

Halik is filosoof, priester en psychotherapeut, afkomstig uit Tsjechie╠ł. Twijfel en Paradox zijn grondwoorden in zijn theologie. Want, zegt hij, de kern van het christelijk paasgeloof is de overwinning door een nederlaag. Halik pleit ervoor met behoud van ons kritisch verstand ruimte te maken in onszelf voor het mysterie van het christelijk geloof. Niet als een probleem om op te lossen, maar als een levenshouding waarbij je jezelf oefent oog te krijgen voor de werkelijkheid van God, niet achter onze zichtbare wekelijkheid maar er middenin.
Graag opgave vooraf bij miekebregman@online.nl

terug