maandag 17 oktober 2016

V&T: Waarom blijf ik protestant?

Datum: 
 maandag 17 oktober 2016
Tijdstip: 
 20:00 uur (koffie vanaf 19:45 uur)
Locatie: 
 Parochiecentrum Dominicus, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel

Waarom blijf ik katholiek? Of protestant?
Waarom ben ik lid van een kerk? Voor vele ouderen is dat vanwege hun achtergrond: geboren in een katholiek of protestants gezin, waar geloof in God vanzelfsprekend was en wekelijks kerkbezoek normaal. En de voetbalvereniging was ook van de eigen gezindte.
In de loop van de vorige eeuw is dat steeds minder vanzelfsprekend geworden. Velen haakten af, anderen kregen een lossere band met de kerk en een steeds kleinere en grijzere groep is nog actief in de kerken. Bovendien komt geloof en kerk nogal eens negatief in het nieuws: onderling geruzie, misbruik van macht. De keus voor de geloof en kerk moet steeds meer bewust worden gemaakt en wordt door de omgeving lang niet altijd positief gewaardeerd.
Op deze avond willen we - na een korte inleiding - in kleinere groepen met elkaar in gesprek gaan om de eigen ervaringen op dit gebied met elkaar te delen. Wat betekent geloof in God (nog) voor mij? Maakt het positieve gevoelens in mij los? Of beleef ik er juist pijn of angst bij?
En heb ik voor geloof de kerk nodig? Is er toekomst voor geloof zonder de kerk? En wat betekent dat voor mij?
Op deze avond is iedereen welkom: gelovigen, twijfelaars en ongelovigen; kerkmensen maar ook zij die geen band (meer) hebben met een kerk.
Aanmelden is niet verplicht maar mag wel: Nico Enthoven

terug