donderdag 29 januari 2015

Gemeenteberaad over plaatselijke regeling en gebouwen

Datum: 
 donderdag 29 januari 2015
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 kerk Wadenoijen, Lingedijk 23 in Wadenoijen

Het volgende gemeenteberaad zal plaatsvinden op 29 januari in Wadenoijen.

Gebouwen
We bekijken de uitkomsten van de peiling van het gemeenteberaad van 26 november en proberen daaruit samen met u conclusies te trekken en vervolgstappen te zetten op weg naar een definitief besluit over de gebouwen. We peilen weer graag welke oplossingen uw voorkeur hebben. Uiteraard krijgt u ook een voortgangsrapportage van het projectteam.

Plaatselijke regeling
Tevens stelt de Kerkenraad u op deze avond in de gelegenheid te reageren op de nieuwe plaatselijke regeling. Daarin staat bijvoorbeeld beschreven wat de omvang van de kerkenraad is zodat is vast te stellen of de kerkenraad in een bepaalde vergadering met meerderheid van stemmen een wettig besluit kan nemen. De vorige editie is van 2010 en recente wijzigingen zijn er nu in verwerkt. De herziene plaatselijke regeling is op te vragen bij de scriba van de kerkenraad, ds. Leen de Ronde, tel. 0344-634090, email: ronde@solcon.nl, Zonnedauw 226, 4007 VE  TIEL. Op deze avond informeren we u over deze plaatselijke regeling en u krijgt dan gelegenheid hierop te reageren. Tot 4 februari hebt u gelegenheid uw reactie schriftelijk kenbaar te maken aan de kerkenraad via eveneens de scriba, ds. Leen de Ronde. Daarna zal de kerkenraad de plaatselijke regeling vaststellen.
Het afsluitende gemeenteberaad over de gebouwen van de PGT staat gepland voor woensdag 4 maart. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

We hopen u donderdag 29 januari in Wadenoijen te ontmoeten!

 

terug