Samen Kerk kopij Samen Kerk kopij
Ons kerkblad Samen Kerk wordt maandelijks samengesteld door de volgende redactieleden:
  • Sandra Wagter
  • Johan Oosterwijk
  • Watze Elgersma
  • Leen Hofman (hoofdredacteur)
  • Jaap Klokman
U kunt kopij insturen, graag aanleveren als tekstdocument naar samenkerk@pgtiel.nl.

Aanleveren moet maandagochtend voor 12.00 uur gebeuren. Voor 2024 geldt het volgende schema:

terug