Onderdelen van een kerkelijke gemeente Onderdelen van een kerkelijke gemeente
Een kerkelijke gemeente bestaat vanuit financieel oogpunt eigenlijk uit 2 onderdelen: de kerkrentmeesters en de diakenen.

De diakenen zorgen voor "het dienen van de naasten", dichtbij en ver weg.

De kerkrentmeesters gaan heel kort gezegd over de (kerk)gebouwen en de salarissen van de betaalde medewerkers, zoals de predikanten en kerkelijk werker.

Beide onderdelen hebben hun eigen financiën. Op de pagina's van de kerkrentmeesters en diakenen kunt u de begrotingen en jaarverslagen vinden, waaraan het geld uitgegeven wordt.

De Protestantse Gemeente Tiel is een  "Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)" en giften aan onze kerkelijke gemeente zijn daarom aftrekbaar van de belasting; op onze ANBI pagina kunt u onze ANBI gegevens vinden.
 
terug