zondag 22 januari 2017

Oecumenische dienst

Datum: 
 zondag 22 januari 2017
Tijdstip: 
 10.00
Locatie: 
 Sint Maartenskerk Tiel

Oecumenische dienst voor de eenheid 22 januari 2017 Sint Maartenskerk

Aan het einde van de week van gebed voor de eenheid van de christenen, op 22 januari 2017, vieren wij de oecumeniksche zondag van de eenheid. Leden van de verschillende geloofs­gemeen­schappen komen bijeen om uitdrukking te geven aan hun verbondenheid en om gezamenlijk te vieren en te bidden. Dit jaar staat de week in het teken van ‘verzoening’. Dit thema is gekozen naar aanleiding van het jubileum van 500 jaar reformatie. De slogan, gekozen door de Duitse Kerken, die ook het materiaal voor deze viering hebben voorbereid, is: Jouw hand, mijn glimlach (2 Korintiërs 4: 14-20.

Voor Luther hield Gods gerechtigheid in dat de mens die in Christus gelooft door God rechtvaardig wordt verklaard; zo hoeft de gelovige nooit meer bevreesd te zijn voor Gods straf voor zijn zonden. Daarover wordt nu ook wel anders gedacht. Er is meer oog voor de traditionele rooms-katholieke uitleg dat de mens door het geloof in Christus ook daadwerkelijk een rechtvaardig leven gaat leiden. “Gerechtvaardigd worden” is dan enerzijds Gods beslissing tot vrijspraak van zonden, maar anderzijds wijst dit ook op het proces waarin een mens vervolgens in zijn handelen rechtvaardig leeft. Vanzelfsprekend staat dit proces in het teken van Gods barmhartigheid en trouw.

Op dit punt zijn rooms-katholieke en protestantse theologen nader tot elkaar gekomen, hoewel de accenten verschillend worden gelegd. De grote vraag is wel: kan een hedendaags mens hier nog iets mee? Voor Luther was het een levensvraag, hoe hij Gods barmhartigheid en genade kon verwerven. Hij was immers bang voor Gods oordeel over zijn zondige leven. Die vrees leeft her en der nog wel, maar bij veel mensen niet meer. Wie nu op zoek is naar God, vraagt zich eerder af: bestaat God wel? En als God er is, hoe dan? En breder: heeft dit leven wel zin? Waarom leef ik eigenlijk? Christus heet dan wel de Redder ofwel Verlosser, maar het is voor velen onduidelijk waarvan de mens moet worden gered of verlost. Ook in allerlei kerken is dat geheimtaal geworden die zelfs door predikanten gemeden wordt.

In de viering zullen wij de geheimtaal niet helemaal kunnen ontknopen. Maar wij gaan in gesprek – en dat is meer dan een begin, want we gaan in gesprek vanuit diepe verbondenheid en vriendschap. Dit doen wij in de viering in gebed, muziek en verkondiging.

De dienst voor de eenheid vindt plaats op zondag 22 januari, 10.00 uur, in de Sint Maartenskerk. Voorgangers zijn pastor Paul van der Ven en ds. Detlef Bohlken. Na afloop is er koffie en thee.
 

terug