Kerkenraadsleden Kerkenraadsleden
Onze kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Scribaat:
 • Peter Buth
Penningmeester kerkrentmeesters:
 • Vacature (penningmeester kerkrentmeesters)
Ouderlingen
 • Marja Hagenaar
 • Christine Korbeeck (jeugd en notulist)
 • Peter Buth
Diakenen
 • Sandra Wagter (voorzitter diaconie)
 • Kees van der Bunt (secretaris diaconie)
 • Petra van 't Wout
Ouderling - kerkrentmeesters
 • Vacature (voorzitter kerkenraad)
 • Frank de Haan (voorzitter kerkrentmeesters en tijdelijk voorzitter kerkenraad)
Predikanten
 • Detlef Bohlken
 • Tot 1-2-2024: Marije Soethout (ambulant)
 • M.i.v. 01-02-2024 Machteld de Mik (ambulant)
Ouderling met bijzondere opdracht
 • Aart van Drie (Geestelijk Verzorger Verpleeghuis locaties Vrijthof & Walstede & Westerhof)
 • Lyska van der Elst (Kerkelijk opbouwwerker)
Kerkrentmeesters - niet tot de kerkenraad behorend
 • Herold Bosman
 • Vacature (secretaris kerkrentmeesters)
 • Jan Holsappel (bijdragenadministrateur en waarnemend secretaris kerkrentmeester)
 • Johan van Dijk
Diaconaal rentmeesters - wel tot de diaconie maar niet tot de kerkenraad behorend
 • Leendert Halter
 • Jelle van Beusichem
Diaken met bijzondere opdracht
 • is n.v.t.
terug