Kerkenraadsleden Kerkenraadsleden
Onze kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Scribaat:
 • Peter Buth
Penningmeester kerkrentmeesters:
 • vacature
Ouderlingen
 • Marja Hagenaar
 • Christine Korbeeck (jeugd en notulist)
 • Peter Buth
Diakenen
 • Klaas (voorzitter diaconie) en Nelleke van der Weerd (duo functie)
 • Anneke Petersen (secretaris diaconie)
 • Petra van 't Wout
Ouderling - kerkrentmeesters
 • Frank de Haan (voorzitter kerkrentmeesters en tijdelijk voorzitter kerkenraad)
Predikanten
 • Detlef Bohlken
 • Marije Soethout
Ouderling met bijzondere opdracht
 • Aart van Drie (Geestelijk Verzorger Verpleeghuis locaties Vrijthof & Walstede & Westerhof)
 • Lyska van der Elst (Kerkelijk opbouwwerker)
Kerkrentmeesters - niet tot de kerkenraad behorend
 • Herold Bosman
 • Marjan Rietveld 
 • Jan Holsappel (secretaris kerkrentmeester)
 • Johan van Dijk
Diaconaal rentmeesters - wel tot de diaconie maar niet tot de kerkenraad behorend
 • Jur van den Akker
 • Jelle van Beusichem
Diaken met bijzondere opdracht
 • Bert Teerink (namens de classis afgevaardigd naar de Synode)
terug