woensdag 22 februari 2017

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 22 februari 2017
Tijdstip: 
 20:00 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

De kerkenraad wil alle leden en belangstellenden van en bij de Protestantse Gemeente Tiel van harte uitnodigen voor een gemeenteberaad op woensdagavond 22 februari in de Drumptse Hof. Een tweetal commissies die in vervolg op het zgn. gebouwenbesluit aan het werk zijn gegaan, zullen dan verslag uitbrengen en over de conclusies met de gemeente in gesprek gaan.
De hoofdonderwerpen die aan orde komen zijn, ten eerste: De herinrichting van de Drumptse kerk, De architect van dit plan hoopt ook zelf aanwezig te zijn. En ten tweede: De perspectieven om het eigendom de St. Maartenskerk in een stichting onder te brengen, waar onderzoek naar gedaan is en een rapport over uitgebracht is.
Twee belangrijke zaken die de toekomst van onze gemeente aangaan. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de Drumptse Hof.

terug