Open Deur-kring

Open Deur-kring
Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven. Voorheen is er een kring geweest van abonnees die maandelijks bij elkaar kwamen om met elkaar te delen wat het blad bij hen opriep. Met nieuwe aanwas voor deze kring kunnen we de maandelijkse bijeenkomsten misschien weer nieuw leven inblazen.
Zowel oude bekenden als nieuwe geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich te melden bij ds. Marije Soethout.
In onderling overleg kunnen we dan de data en locatie van de bijeenkomsten afspreken.
terug