Vacature predikant Vacature predikant
De Protestantse Gemeente Tiel zoekt een:

predikant voor 0,6 fte (24 uur)

Onze missie
We willen een gemeenschap zijn, waarin mensen met allerlei achtergronden, leeftijden en opvattingen in liefde omzien naar elkaar, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd.
Voor ieder die zoekt naar zin, nabijheid of hulp willen we een gastvrije ‘herberg’ zijn of een uitgestoken hand.

We zoeken iemand die:
  • vanuit zijn of haar diepste beleving het Woord van God doorgeeft aan de mensen en hen kan inspireren.
  • weet heeft van de tijdgeest en hedendaagse cultuur en dit weet te belichten en becommentariëren vanuit Bijbels perspectief.
  • openstaat  voor een diversiteit aan vormen van geloven binnen de kerkelijke gemeente.
  • empathisch en toegankelijk is.
  • oog heeft voor verschillende leeftijdsgroepen waarbij het accent ligt op ouders van opgroeiende kinderen.
  • mede vanuit de prediking de kerkelijke gemeente kan enthousiasmeren om hun talenten in te zetten.
  • een teamwerker is en goed kan samenwerken met collega predikant en kerkelijk werker(s).

De nieuw aan te stellen predikant krijgt te maken met:
  • een actieve gemeente met veel betrokken vrijwilligers.
  • een pas verbouwd kerkgebouw met ruimtes voor ontmoeting en activiteiten.
  • een team van een collega predikant en kerkelijk werkers om nieuwe ideeën te ontwikkelen en daar samen vorm aan te geven.

Belangstelling
Heeft u naar aanleiding van deze vacature vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie Pieter Wagter, mobiel 06-11929007.
Voelt u zich geroepen, dan kunt u reageren door een mail te sturen naar vacatures@pgtiel.nl
Dit kan t/m vrijdag 28 juni.

Relevante documenten:

 
terug