College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Frank de Haan
Secretaris: Jan Holsappel (waarnemend)
Penningmeester:  vacature
kerkrentmeesters@pgtiel.nl

Vrijwillige bijdragen en actie Kerkbalans:  IBAN: NL 39 RABO 0373 73 00 71
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel

Algemeen: IBAN: NL 61 RABO 0373 73 00 63
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel
terug