Collecteren met of zonder collectezak, het kan! Collecteren met of zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en ons eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.

Hieronder staan de collectedoelen van deze week.
 
Diaconale collecte Ontmoetingskerk
Bankrekening: NL 92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. college van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel
U zet het collectedoel erbij:
03-03-2024, Kerk in Actie, 40-dagentijd, ‘Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten’
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor.
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze gemeente verder op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.
 
Collecte Kerkrentmeesters Ontmoetingskerk
Bankrekening NL61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente Tiel.
U zet het collectedoel erbij:
Algemeen Kerkelijk Werk en de datum: 03-03-2024.
 

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’. Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.

Om een bedrag over te maken voor de collecte van de Kerkrentmeesters, kunt u ook gebruik maken van deze QR-code:Hartelijke groet aan u allen,
College van Diakenen

College van Kerkrentmeesters
terug