Collecteren zonder collectezak, het kan! Collecteren zonder collectezak, het kan!
De diaconale collectedoelen en onze eigen College van Kerkrentmeesters hebben uw steun nog steeds hard nodig.

Hieronder staan de collectedoelen van deze week.

Collectedoelen
Ontmoetingskerk Drumpt en kerk in Wadenoijen:
 • U maakt uw diaconale collectebijdrage over op rekening:
  NL92 RABO 0362 9108 04 t.n.v. College van Diakenen, Protestantse Gemeente Tiel.
  U zet het collectedoel erbij: 26-03-2023, Kerk in Actie, Thema 40-dagentijd ‘Bangladesh’.
  In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
 • U maakt uw collectebijdrage voor de kerkrentmeesters over op rekening:
  NL 61 RABO 0373 7300 63 t.n.v. College van Kerkrentmeester, Prot. Gemeente Tiel. 
  U zet het collectedoel erbij: 26-03-2023, Onderhoud gebouwen.

U kunt ook een bedrag overmaken naar beide colleges met de vermelding ‘collectes komende tijd’.
Deze giften zullen over de doelen worden verdeeld.


Hartelijke groet aan u allen,
College van Diakenen
College van Kerkrentmeesters


 
terug