Begroting 2021 Begroting 2021
Vanuit het college van Kerkrentmeesters: Begin december is de begroting 2021 in de vergadering van het College van Kerkrentmeester besproken.
Gezien de corona maatregelen heeft er daarna in december geen fysieke kerkenraadsvergadering plaatsgevonden. De begroting 2021 is via mail rondgestuurd aan de kerkenraadsleden. Hierop hebben de kerkenraadsleden hun vragen kunnen stellen en/of opmerkingen aan kunnen geven. Daarna is de begroting 2021 voorlopig vastgesteld.


Uiteraard kunt u voor vragen en/of verdere toelichting terecht bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.
Om de begroting 2021 in te zien, klik hier.

 
terug