maandag 26 oktober 2015

Kerkenraadvergadering 26 oktober 2015

Datum: 
 maandag 26 oktober 2015
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

Agenda voor vergadering van de kerkenraad PGT op maandag 26 okt. 2015 te Drumpt
Aanvang: 19.30 uur

 1. Welkom en Opening
   
 2. Appèl nominaal
   
 3. Verzoek tot gesprek met kerkenraad dhr. Bert Teerink
   
 4. Postlijst - volgt nog
   
 5. Verslag van vergadering 28 sept.2015 - zie bijlage
   
 6. Mededelingen
  - brief aan gemeenteraad over vluchtelingen
  - studiereis ds Karin Spelt - zie bijlage
  - gastbeurt 13 dec. Wadenoijen voor LdR
  - andere mededelingen
   
 7. Gesprek met dhr. (of fam.) Teerink - zie bijlage
   
 8. Bespreking van brieven aan de kerkenraad
  1. Jonathan Kooman - zie bijlage
  2. Jan Crezee c.s. - zie bijlage
  3. Bert Nooteboom - zie bijlage
  4. St. BEST - zie bijlage
  5. voorstel vanuit predikantenteam - volgt nog
9. Taakgroep Communicatie ? ong. 21. 30 uur ?

10. College van kerkrentmeesters - jaarrekening 2014 volgt nog

11. College van diakenen

12. Regiegroep

13. Rondvraag

14. Volgende vergadering en Sluiting
 

terug