zondag 10 maart 2019

Tielse lokale Groene Kerken Klimaatmanifestatie

Datum: 
 zondag 10 maart 2019
Tijdstip: 
 12:15 uur
Locatie: 
 Dominicuskerk

Op 10 maart as organiseert de RK Dominicuskerkgemeenschap samen met de Protestantse Gemeente Tiel een lokale Klimaatmanifestatie. Beide kerken hebben in de afgelopen jaren het predicaat Groene Kerk verworven. Op die dag vindt in Amsterdam de landelijke Klimaatmars plaats, waarin ook de kerken meelopen.  

De Tielse kerken hebben het initiatief genomen om hun kerkleden, die om welke reden ook niet in staat zijn aan de mars in Amsterdam deel te nemen, de gelegenheid te bieden om ook hun zorgen over het klimaat met elkaar te delen en samen een oproep te doen om met meer zorg en verantwoordelijkheid met onze aarde om te gaan. 

Om 12.15 uur start de Groene Kerk Klimaatmanifestatie in de Dominicuskerk, Sint Walburgkerkpad 3 te Tiel, waarbij u van harte welkom bent.

Na ontvangst met koffie en thee zullen de aanwezigen, samen met koren, een aantal liederen zingen waarin we als gelovigen kenbaar willen maken het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk te vinden.

We spreken over het belang van een zorgzame omgang met de aarde.
Daarna wordt de ‘Klimaatboom’ geplant als teken van hoop op een duurzame veilige  groene toekomst voor de aarde, voor onze kinderen en kleinkinderen en onszelf.
Zo verbreden we het initiatief van de landelijke Klimaatmars naar onze eigen leefomgeving.

Nogmaals, ieder die dit mee wil vieren, is van harte welkom.
Namens de gezamenlijke Groene Kerken, Tiel
Dominicusgemeenschap Mieke van den Besselaar mvdbesselaar@telfort.nl
Protestantse Gemeente Tiel Groene Kerk Werkgroep groenekerk@pgtiel.nl

terug