donderdag 1 juni 2023

Maal en verhaal

Datum: 
 donderdag 1 juni 2023
Tijdstip: 
 18:00 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Tiel

Maal en verhaal
Op donderdag 1 juni is er weer een gezamenlijke maaltijd. U bent van harte welkom.
Aanvang 18.00 uur, in de Drumptse Hof.
Opgave uiterlijk 29 mei bij Geertje Middel, tel. 621918 of geertjemiddel@gmail.com.

terug