Aanmelden voor een kerkdienst Aanmelden voor een kerkdienst
Voor onze kerkdiensten maken we nu gebruik van een reserveringssysteem. Nadat u zich éénmalig aangemeld hebt, ontvangt u - als u één van de (m.i.v. 6 juni) 60 genodigden bent - op de donderdag vóór iedere kerkdienst een uitnodiging die u binnen 24 uur kunt accepteren of weigeren. Als u zich heeft afgemeld voor een bijeenkomst wordt voor u in de plaats een ander uitgenodigd, wij vragen u dus om zo snel mogelijk de uitnodiging te accepteren of af te wijzen. Als u niet binnen de 24 uur reageert vervalt de uitnodiging en wordt er voor u in de plaatst een ander uitgenodigd.

Klik hieronder om u zich als bezoeker aan te melden voor de kerkdiensten in de Maartenskerk:

Aanmelden
Met dit aanmeldformulier meldt u zich dus in één keer aan, voor het mogelijk bijwonen van alle kerkdiensten in de Maartenskerk. Hier vult u ook in met hoeveel personen u maximaal komt, en maakt u een wachtwoord aan. Het is van belang om uw wachtwoord te onthouden, mocht u later uw instellingen willen wijzigen.
Hoe verder:
Zodra de aanmelding is gelukt, ontvangt u een bevestigingsemail. In deze mail wordt u gevraagd om uw aanmelding te bevestigen. Pas wanneer u dit hebt gedaan is uw aanmelding afgerond en is het wachten op de uitnodiging voor de diensten.

Let op:
het email bericht kan in de spam map komen.
U kunt het emailadres app@kerktijd.nl toevoegen aan vertrouwde emailadressen om dit te voorkomen.

Uitnodiging voor de kerkdienst
Gezien de Corona maatregelen mogen er nu (m.i.v. 6 juni) 60 gemeenteleden worden uitgenodigd. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, zal het reserveringssysteem een willekeurige keuze maken, wat betekent dat u wellicht nu niet wekelijks naar de kerk kunt komen. De beheerders hebben hier geen invloed op.
Op donderdag worden de uitnodigingen per email verstuurd.
In deze email wordt gevraagd of u wel of niet komt voor de betreffende kerkdienst.
Zodra u op "Ik kom wel" klikt, wordt u gevraagd of u ook met het aantal personen komt, dat u bij aanmelden heeft opgegeven. Komt u met minder personen, past u dan het aantal aan. Na aanpassing kan er dan nog een ander gemeentelid worden uitgenodigd.
Ook als u niet komt, beantwoordt u dan de mail s.v.p. Na uw weigering wordt er automatisch een nieuwe uitnodiging uitgestuurd naar de volgende persoon op lijst. We vragen u zo snel mogelijk te laten weten of u wel of niet denkt te komen, daarmee kunnen anderen sneller worden uitgenodigd.

Na 24 uur vervalt de uitnodiging (kijk goed in de uitnodigingsmail). Op dat moment worden andere personen uitgenodigd.

Ambtsdragers en medewerkers
De ambtsdragers en medewerkers aan de dienst hoeven zich niet aan te melden voor die dienst waarin zij een taak hebben.
Dit geldt voor alle medewerkers: predikant, diaken en ouderling, lector, koster, organist, zanggroep, gastvrouwen en heren, coördinator en het filmteam.
Belangrijk: Krijgen zij voor die betreffende dienst een uitnodiging, dan is het de bedoeling deze z.s.m. te weigeren. Zo kunnen daarna andere gemeenteleden worden uitgenodigd.

Geen internettoegang / e-mail?
Voor degene die geen toegang tot internet en email hebben is er de mogelijkheid om telefonisch te registreren.
Bij de registratie per telefoon wordt gevraagd om een naam, telefoonnummer, het aantal kerkgangers en de voorkeur voor welke diensten u uitgenodigd zou willen worden.
Telefoonnummer: 06 - 54 644 863
Tijdstip: Donderdag van 19:00-20:00 uur

 
terug