woensdag 10 oktober 2018

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 10 oktober 2018
Tijdstip: 
 19:30 uur inloop; aanvang 20:00 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Waar klopt voor u het hart van het gemeente zijn? Hoe kunnen en willen wij in onze tijd een gemeenschap vormen?  
Op deze gemeenteavond staat hoofdstuk 5 van ons beleidsplan centraal: gemeenschap en ontmoeting (koinoonia). Wie het van te voren graag even doorleest kan het vinden op de website (menu "Besturen" - "beleidsplan").
 
Na een korte inleiding komen drie thema’s aan de orde. Elk thema wordt ingeleid met een ervaringsverhaal van iemand uit de gemeente.

  1. Onze gemeenschap heeft de afgelopen jaren na de fusie een ontwikkeling doorgemaakt. Wat zijn onze ervaringen in deze periode? Hoe kunnen we onze gemeenschap versterken? 
  2. In 2016 zijn we van start gegaan met een nieuwe pastorale structuur. Zorg op maat is daarbij uitgangspunt van beleid. Hoe geven we zorg en aandacht op maat een plek ? 
  3. Gemeenschap en ontmoeting vinden plaats rondom de vieringen, maar ook in kleine netwerken, zoals activiteiten van vorming en toerusting, waarbij mensen actief betrokken zijn. Welke plek hebben kleine netwerken in onze gemeente? Hoe kunnen we ze doen groeien?
In de tweede helft van de avond gaan we over deze thema’s met elkaar in gesprek. We sluiten af met een liturgische afsluiting in de kerk. Daarna is er een drankje voor wie nog graag even na wil praten.

De avond is in de Drumptse hof.
Aanvang: 20:00 uur; inloop met koffie vanaf 19:30 uur.

terug