maandag 13 maart 2017

Kerkenraadsvergadering

Datum: 
 maandag 13 maart 2017
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Agenda voor vergadering van kerkenraad Protestantse Gemeente Tiel
op maandag 13 maart 2017  in de Drumptse Hof.
 
  

 1. Welkom en Opening                                                                                         19. 30 uur
 
 1. Appèl  nominaal
 
 1. Postlijst
 
 1. Mededelingen
 
 1. Verslag van vergadering  13 februari 2017                                        
 
 1. Bespreking  Jaarverslag 2016  Aart van Drie   (zie bijlage)                                     20.00 uur
 
 1. Bespreking  Missie en Visie:  brontekst en inleiding  (zie bijlage)                           20.25 uur
 
                                                   Pauze
 
 1. Vervolg gebouwenbesluit     -    antwoord deelnemers gesprek  9 jan. 2017              21.10 uur
 (zie bijlagen)                           -    opdracht St. Maartenwerkgroep
                                                   -    vervolg herinrichting kerk Drumpt
 
 1. College van diakenen                                                                                          21. 45 uur
 
 1. College van kerkrentmeesters
 
 1. Taakgroepen
 
 1. Rondvraag
 
 1. Sluiting                                                                                                                22.15 uur         
                                                                                                         

terug