maandag 16 januari 2017

Kerkenraadsvergadering

Datum: 
 maandag 16 januari 2017
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Agenda  voor vergadering van de kerkenraad  Prot. Gemeente  Tiel
op maandag 16 januari 2017,  in de consistorie van de Drumptse Hof. 19.30 uur
 
 
1           Welkomen Opening
2           Appèl  nominaal
3           Postlijst                              (wordt ter vergadering uitgedeeld)
4           Mededelingen
5           Verslag van kerkenraadsvergadering op ma.  19 dec.  2016

 20.00 uur  in de kerkzaal van Drumpt: 

6.       Bespreking Rapport van bureau Berenschot over herbestemming St. Maartenskerk: tot 20.30 u
7.       Bespreking Herinrichting Drumptse kerk

21.00 – 21.10 uur  Pauze

8.      Gesprek met leden voormalige wijkgemeente Schaepman  o.l.v. Peter en Anneke        15 min.
9       College van kerkrentmeesters:     -      goedkeuring begroting 2017

  • Actie Kerkbalans 2017
  • BHV- cursus coördinatieetc15 min.
  •  
10.   College van diakenen                     -                         15 min.
 
11.  Vanuit de taakgroepen                                                15 min.
 
12.  Rondvraag
 
13.  Sluiting:                                                                    22.15 uur
 

terug