donderdag 15 september 2016

V&T: Middagkring Open Deur

Locatie: 
 Drumptselaan 2 (bij ds Mieke Bregman)
Tijdstip: 
 14:30 uur  - 16:00 uur

We bespreken het thema van de Open Deur van de betreffende maand.
Opgave bij miekebregman@online.nl

terug