donderdag 16 juni 2016

(openbare) kerkenraadsvergadering

Datum: 
 donderdag 16 juni 2016
Tijdstip: 
 20:00 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Toelichting bij extra openbare kerkenraadsvergadering
Op woensdag 11 mei is de kerkenraad in gesprek geweest met gemeenteleden die nog altijd grote moeite hebben met het huidige besluit ten aanzien van de kerkgebouwen van de PGT.
Voor een deel van hen was deze avond onbevredigend omdat niet alle toegezegde onderwerpen aan bod zijn gekomen.  O.a. het thema ‘kerkmuziek’ is niet ter sprake gekomen en ook het financiële noodscenario  zoals opgesteld is door Adri Telleman is buiten beschouwing gebleven.
Zich dit realiserend  biedt de kerkenraad de gelegenheid om het gesprek van 11 mei  voort te zetten en af te ronden op donderdagavond 16 juni, eveneens in de Drumptse Hof, aanvang 20.00 uur.
Deze bijeenkomst zal het karakter hebben van een extra en ook openbare vergadering van de kerkenraad van de PGT. Met name de bovengenoemde punten staan dan op de agenda.
Voor informatie kunt u zich ook wenden tot de scriba: scriba@pgtiel.nl  tel. 634090/ 06-28302624
 

terug