Sterven en rouw in het verpleeghuis Sterven en rouw in het verpleeghuis
Aart van Drie is geestelijk verzorger bij de Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR), op de locaties Vrijthof en Westerhof. Sterven en rouw zijn in deze setting dagelijkse thema’s zowel voor de bewoners, hun bezoek, als het daar werkzame personeel. De afgelopen jaren hebben deze thema’s meer dan ooit intensief in de belangstelling gestaan. Velen van u zijn hier zelf in meer of mindere mate mee geconfronteerd geweest. Aart van Drie kan ons een kijkje van binnenuit geven hoe hiermee wordt omgegaan in het verpleeghuis en welke rol de geestelijke verzorging daarin heeft. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Er zal ook alle ruimte zijn om vragen te stellen. Wie niet graag in de avond op pad gaat, kan in de middag aansluiten. Wie overdag niet in de gelegenheid is, kan in de avond aansluiten. Ieder is van harte welkom op 3 november om 14.00 uur of zo u wil om 20.00 uur, foyer Drumptse Hof.
terug