Predikanten Predikanten
ds. Detlef Bohlken 0344-634655
ds. Marije Soethout  06-3064 6439

ds. Mieke Bregman is met ingang van maart 2022 met emeritaat gegaan.

 
terug