Wim Wassink Wim Wassink
Ik ben Wim Wassink, geboren in 1944 op de grens van Nederland en Duitsland, waar bevrijding…. verwoesting en slachtoffers betekende.
Opgroeiend in een gezin waar de gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog een centrale rol innamen, werd mijn leven verder vooral bepaald door thema’s als: wederopbouw, vernieuwing en verbetering, groei en ontwikkeling.
In mijn leven leerde ik dat terughoudendheid, dienstbaarheid en integriteit belangrijke waarden waren. Ik hou van taal en van het lezen van gedichten, omdat poëzie meer laat zien van wat er onder de oppervlakte van simpele woorden schuil gaat. Na de kweekschool en een loopbaan als onderwijzer ben ik orthopedagogiek gaan studeren, hetgeen zoiets betekent als “recht maken wat krom is” en heb ik mij zo’n 35 jaar op de onderwijsverbetering geworpen als begeleider bij een schoolbegeleidingsdienst. In die periode was ik ook 12 jaar jeugdouderling in Zeist en voorzitter van een plaatselijk informatiecentrum. En dan….kom ik uiteindelijk tot het besef dat ik met wetenschap en kennis te weinig bereik, omdat het om de mensen zelf gaat als je verbeteringen wilt bereiken. Voor mij is daar meer moed dan kennis voor nodig.
Samen met mijn vrouw werk ik nu al 19 jaar in een eigen praktijk voor psycho-traumatologie in Tiel. Deskundige hulpverleners zijn niet langer meer de mensen die het beter weten, maar worden scherpe waarnemers die zichtbaar maken welke invloeden bij mensen van doorslaggevende betekenis zijn als er in hun leven overweldigende emotionele ervaringen plaatsvinden en zich innerlijke blokkades voordoen. Met die achtergrond sta ik ook in een gemeenschap als de PGT. Hoe kunnen de individuele leden, ondanks allerlei verschillen het beste van zichzelf inzetten voor het geheel. Daardoor kunnen we als kerkelijke gemeenschap in Tiel iedereen daarbinnen en maar ook daarbuiten laten meeprofiteren van het beste wat wij ter beschikking hebben..
terug