Jelle van Beusichem Jelle van Beusichem
Mijn naam is Jelle van Beusichem en ik ben 40 jaar.
Ik ben al ruim 12 ½ jaar getrouwd met Tineke en we hebben twee zoons, Sven en Tim.
Sinds 2002 ben ik werkzaam als boekhouder bij Administratiekantoor Van Es in Lienden.
Binnen de kerkenraad ben ik sinds 2008 actief als diaken. Eerst als penningmeester in de Schaepmanstraat en sinds de fusie doe ik de administratie voor de Diaconie van de PGT.
Naast mijn leuke vrijwilligerswerk voor de Diaconie speel ik in mijn vrije tijd wekelijks volleybal bij de Kozakken in Zoelen, ga ik graag naar motorraces en motocrosswedstijden kijken en wandel ik graag.
terug