Beleidsplan 2018-2021

Beleidsplan 2018-2021
In de Drumptse Hof is op woensdagavond 17 mei 2017 een gemeente-beraad gehouden voor ieder, die betrokken is bij de Protestantse Gemeente Tiel. Deze avond ging over een nieuw beleidsplan dat in voorbereiding is. Het plan heeft betrekking op de periode 2018 – 2021.

Wat is de missie van ons gemeente-zijn ? Welk visioen hebben we voor ogen en is dat ook haalbaar ? Welke koers zetten we uit naar de toekomst? Belangrijke vragen, waar we alleen in gesprek met elkaar verder in kunnen komen. Een werkgroep van de kerkenraad heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een eerste voorstel.

Klik hier voor de presentatie van het beleidsplan 2018-2021
Klik hier voor het beleidsplan 2018-2021 (dit concept plan is zonder verdere wijzigingen aangenomen door de kerkenraad)
Klik hier voor de leeswijzer van het beleidsplan 2018-2021
Klik hier voor het jeugdwerkbeleidsplan


          “ Zolang  wij ademhalen….”
terug