Een bijzondere tijd... (5)

Een bijzondere tijd... (5)
Er verandert van alles. Steeds meer mensen lijken alles wel beter te weten. Na de eerste onzekerheid en het zoeken naar een eigen weg tussen angst en vertrouwen, tussen gewoon leven en paniek worden de rollen langzaam weer verdeeld. Vaak gebeurt dat op basis van competentie. We luisteren met z’n allen naar de adviezen van het RIVM. En dat is maar goed ook. Niemand heeft ervaring met een situatie als deze. Niemand weet hoe de komende weken eruit zullen zien.

Daar hoort een best wel wat vertrouwen bij. Dat er mensen aan het roer staan die op z’n minst iets meer verstand van zaken hebben dan ik. Vertrouwen dat de experts niet in het belang van bepaalde groepen handelen, maar juist het geheel overzien. Niet alleen aan de economie denken of bepaalde beroepsgroepen, maar dat zij denken aan alle mensen, liefst zelfs verder dan de landsgrenzen.

Maar naast vertrouwen hoort daar ook bij, dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Er zijn ineens zo veel regels en zo veel veranderingen. Een heel wetboek lijkt er bij gekomen. Vroeger werden dergelijke regels ook in heilige boeken opgenomen, zodat iedereen die ook te weten kwam. Kijk maar naar de vele gedragsregels in het Oude Testament. Voor een groot deel ook regels, die uit alledaagse ervaring zijn afgeleid. Dat je, zeker in warme landen, kaas en vlees niet bij elkaar moet leggen bijvoorbeeld. Die regels moet je je eigen maken. Afstand houden, accepteren, dat er nu zo veel niet kan.

En er hoort bij, dat je niet boven de ander gaat staan. Dat je niet met de morele wijsvinger zo doet alsof jouw handelen steeds perfect is, beter dan dat van anderen. In plaats van iemand uitschelden kun je beter zelf een stap op zij doen, als die voor jou gevoel te dichtbij komt. En als er een beveiliger voor de winkel staat om alles in goede banen te leiden – waarom dan een discussie aan gaan. Alsof je het beter zou weten.

Ook dat valt volgens mij onder het verhaal van de eerste en de laatste. Elkaar dienen. Niet de baas willen zijn. Passie 2020.
terug