Een bijzondere tijd... (11)

Een bijzondere tijd... (11)
Zondag rogate, bidt:

Zo veel onrust en onzekerheid, bepaalt deze dagen
niets valt te plannen, niemand weet wat komt.
Soms trilt mijn hart, God
en soms ben ik verrast van wat allemaal verandert en mogelijk wordt.
God, ik bid voor allen die in angst en vrees leven,
die ziek zijn om strijden voor hun leven,
die bang zijn om hun bestaan.
U bent bij hen allemaal, gaat stap voor stap mee,
vind wegen en mogelijkheden, gij God van het leven.
Wees ook bij mij.
Behoed uw mensen.
Geef mij en ons rust voor de nacht.
Schenk vrede de harten en deze aarde.
Amen

Detlef Bohlken
terug