Een bijzondere tijd... (14)

Een bijzondere tijd... (14)
Contact als beloning?

Hoe langer hoe moeilijker wordt het om de afstand vol te houden, die de corona-crisis van ons vraagt. Overal om ons heen wordt de roep om versoepeling groter. En er wordt versoepeld. Wat enkele weken geleden nog ondenkbaar leek wordt ineens wel mogelijk. Het één lijkt het gevolg van het andere. Als er in de vliegtuigen weer van alles mogelijk is, dan moet dat ook maar in de bus en in de trein kunnen. Scholen moeten weer open, maar ook alle soorten sport en vakantieparken. En gelukkig kan het ook, tenminste op dit moment. Dat dacht men trouwens op andere plekken. Maar sneller dan je had verwacht kan het gevaar weer terug zijn.

Maar niet alleen de officiële regels worden meer en meer versoepeld. Ook onder elkaar zijn we minder streng aan het worden. Kleine feestjes worden iets grotere feestjes, 1 ½ meter wordt een halve meter en ook een hand geven kan weer, vaak zelfs een knuffel. Zeker bij mensen die wij bijzonder aardig vinden. We hebben het zo gemist. En we hebben het ook echt nodig.
Vanouds kennen wij allerlei regels, die in een bepaalde situatie voorschrijven hoe te handelen. Er zijn veel oude regels over eten bijvoorbeeld. Dat kaas en vlees niet bij elkaar mag. Mensen wisten nog niet altijd waarom, maar ze wisten wel, dat het beter was. En zo werd het als een religieuze wet gezien. Daar was dan geen discussie over mogelijk. En ook niet nodig.
Uiteraard kan op gegeven moment deze noodzaak weer veranderen. Of, zoals nu, kan een nieuwe regel erbij komen. Het eigen voordeel staat dan even op de achtergrond.

De kunst is dan wel, om in de gaten te houden, waarom ik de regels naleef of waarom niet. De vraag die wij ons meestal stellen is, of iets mag of niet. Of er een boete op staat bijvoorbeeld. Maar dat is vooral afschuiven van de verantwoordelijkheid. De andere kant is het ontkennen van de noodzaak van de regels. Dat is dan meestal ingegeven door eigen belang of de korte-termijn-economie. Waar het eigenlijk om zou moeten gaan is toch mijn eigen verantwoordelijkheid. Of anders gezegd: is mijn keuze gebaseerd op liefde of op andere belangen.
Detlef Bohlken

 
terug