Allerlaatste stand Actie Kerkbalans

Allerlaatste stand Actie Kerkbalans
Op dit moment (14 februari 2020) is er een bedrag van € 178.000,-- toegezegd, een prachtig resultaat! De verwachting is dat we uiteindelijk in de buurt van de € 180.000,-- zullen uitkomen, een resultaat dat gelijk is aan de afgelopen jaren. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, gevers én ‘lopers’, hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters
terug