Actie kerkbalans

Actie kerkbalans
Actie kerkbalans - laatste stand (per 7 februari 2020)
Op dit moment is er een bedrag van € 173.000,-- toegezegd, een prachtig resultaat en dat kan nog meer worden, want er ‘druppelt’ altijd nog wat na. Alle gevers én allen die zich als ‘loper’ hebben ingezet om dit mogelijk te maken, hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters
terug